Що треба знати про захист комерційної таємниці та ноу-хау компанії

Blog

Що треба знати про захист комерційної таємниці та ноу-хау компанії

У сучасному світі досить актуальним є питання захисту нерозкритої ноу-хау та комерційної таємниці компанії від їх незаконного придбання, використання та розголошення. У законодавствах різних європейських країн відповідні відносини регулюються різними способами та положеннями.

Варто зазначити, що тривалий час були відсутні єдині підходи до розуміння проблемних питань, пов’язаних з незаконним придбанням, використанням та розголошенням комерційної таємниці та захисту ноу-хау.

І досі, лише у Швеції наявне спеціальне законодавство, яке регулює дану сферу. В Австрії, Німеччині, Польщі, Іспанії такі відносини регулюються законодавством про недобросовісну конкуренцію.

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачає інтенсифікацію робіт з адаптації законодавства України до законодавства ЄС, зокрема, і у сфері інтелектуальної власності.

До моменту прийняття Директиви ЄС №2016/943 від 8 червня 2016 року дане питання дещо, але зі встановленням лише мінімальних міжнародних стандартів, регулювалося угодою TRIPS (Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності). Для гармонізації законодавства ЄС у даній сфері і було прийнято вищезазначену Директиву.

Що ж передбачається даною Директивою? По-перше, вона чітко визначає ключові поняття «комерційної таємницї» та «ноу-хау», та розглядає їх співвідношення між собою, що дає змогу до кращого юридичного захисту.

Важливим пунктом вищезазначеної Директиви є врегулювання питання про те, що саме є законним/незаконним придбанням, використанням та розголошенням комерційної таємниці.

Суттєвого значення має той факт, що у міжнародному документі знайдено баланс між правом на інформацію та неможливістю обмеження доступу до інформації, яка становить значний суспільний інтерес.

І. звичайно ж, важливим є визначення можливості компенсації та відшкодування збитків та встановлення міри, яку може застосовувати суд для попередження можливих зловживань з боку заявників.

В тому числі, Директива передбачає забезпечення збереження комерційної таємниці в ході судового розгляду та встановлює можливість застосування судом забезпечувальних та попереджувальних заходів тощо.

       Юристи компанії «SION» досконало володіють знаннями норм українського та європейського законодавства та мають великий досвід їх практичного застосування, що гарантує максимальний захист, і, навіть, монетизацію вашого бізнесу, за допомогою захисту комерційної таємниці та ноу-хау компанії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодательные изменения в таможенном кодексе: расширение перечня нарушений IP-прав

На днях Президент Украины подписал Закон “О внесении изменений в Таможенный Кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины” № 202-ІХ. В пояснительной записке к проекту данного Закона шла речь о расширении перечня объектов права интеллектуальной собственности в Таможенном Кодексе, неприменение мер содействия защиты прав интеллектуальной собственности относительно оригинальных товаров, которые произведены с согласия правообладателя, увеличение случаев применения таких мер относительно товаров, которые подозреваются в нарушении прав интеллектуальной собственности, и другие поправки, которые гармонизируют украинское и европейское законодательство. Но действительно ли эти изменения приведут к лучшему и защитят украинских предпринимателей?

В Законе уточняется понятие “контрафактные товары” и вводятся новые: “пиратские товары” и “товары, которые подозреваются в нарушении прав интеллектуальной собственности”. Это дает возможность более точно идентифицировать нарушения прав, а органы доходов и сборов согласно новому Закону получают возможность пользоваться не только таможенным реестром объектов интеллектуальной собственности, но и использовать дополнительные информационные ресурсы для содействия защиты прав.

Одним из главных нововведений является уничтожение товаров, таможенное оформление которых приостановлено по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности. Раньше действовала упрощенная процедура уничтожения товаров, для которой требовалось согласие правообладателя и владельца товара. По новому Кодексу такие товары могут быть уничтожены без надобности установления нарушения прав интеллектуальной собственности судом и по сути без надобности согласия владельца подозреваемых товаров. Очень оперативно, в течении 10 или 3 дней (для скоропортящихся товаров) правообладатель должен в письменном виде проинформировать таможенные органы о наличии признаков нарушения его права интеллектуальной собственности, а декларант – предоставить согласие или претензию владельца относительно их уничтожения. Если декларант не предоставляет возражение, таможенные органы вправе считать, что тем самым дано согласие на уничтожение товара, которое будет проходить за счет и под ответственность правообладателя. Обновленная норма стимулирует перемещать через таможенную границу только оригинальные товары со всей сопутствующей документацией, потому что если не успеете доказать свою правоту в установленный срок, вся продукция может быть утилизирована.

Также если в старой редакции Кодекса перед уничтожением изымались и в течении года хранились пробы товаров, которые могли использоваться в качестве доказательства в суде, то сейчас это будет происходить по решению правообладателя, а пробы могут быть использованы в научных целях.

Товары, таможенное оформление которых приостановлено, будут храниться на складах органов доходов и сборов за счет правообладателя, который в свою очередь имеет право потребовать компенсацию от их владельца. Но если контрафактные или пиратские товары все же прошли контроль и не были задержаны, то правообладатель не имеет права требовать возмещение убытков от таможенных органов, которые останутся безнаказанными.

            Станет сложнее покупать онлайн оригинальный товар заграницей. В новом Законе предусмотрены особенности приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые пересылаются через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправках. Если таможенный орган заподозрит, что перемещаемый товар в посылке может быть контрафактным, пиратским или информация об объекте интеллектуальной собственности внесена в таможенный реестр и есть согласие правообладателя на уничтожение небольших партий, то посылка просто может не дойти до заказчика, а деньги за товар не будут возвращены. Приобретать товар станет надежнее у официальных представителей в Украине, в то же время Закон защищает правообладетелей от мелкого контрафакта.

К сожалению, вместе с тем, из определения “объекты права интеллектуальной собственности” исключаются полезные модели. Внесенные в таможенный реестр будут продолжать там находиться, но контролирующие органы уже не будут на них обращать внимания. Если торговую марку, промышленный образец, географическое обозначение можно идентифицировать, то полезную модель опознать более сложно. Наряду с этим если ситуация касается перевозки лекарственных средств, они имеют инструкцию, которую можно сравнить с описанием полезной модели и определить, нарушают ли они чьи-то права интеллектуальной собственности.

            Нововведения Закона “О внесении изменений в Таможенный Кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины” расширяют перечень нарушений прав интеллектуальной собственности на таможне и мер, которые содействуют их сохранению, товар с признаками нарушения можно уничтожить, не дожидаясь решения суда за счет и под ответственность правообладателя, но ограничиваются сроки уведомления о согласии на утилизацию задержанного товара и будут проверяться на нарушение прав интеллектуальной собственности небольшие международные почтовые отправления.

 

Виктория Борисенко,

Юрист компании «SION»

Benefits of Trademark Registration in United Kingdom

The British trademark certificate enables the right holder to own, use and dispose of the trademark rights, as well as the unique right to prohibit third parties to     using the trademark, according to the specific classes of goods and services of the International Classifier of Goods and Services specified in the certificate.

                   Very convenient is the online application process. In terms of time, the examination of an application for a trademark takes up to 10 days, and the issuance of a certificate for a trademark takes about 4 months from the date of filing the application with the British Patent Office, which is much faster than in Ukraine.

                  The examination of the application in the patent office of the United Kingdom goes through two stages on formal grounds – “formal” and the second stage of public disclosure – “opposition”.

                During the second stage, which lasts 2 months and can be extended up to three months, if you receive a petition with claims, anyone who believes that the claimed image or word in any way violates his rights, file a petition with the UK Patent Office .

                If the claims specified in the application are subject to the provisions of the UK Trademark Act 1994, then this information is sent to the applicant’s representative with a registered image or word to prepare an objection. If the objection is justified and does not contradict the provisions of this law, the UK Patent Office issues a trademark certificate that confirms the ownership of the claimed image or word.

                Also, after filing an application for registration of a trademark to the British Patent Office, it is possible to expand protection to the territory of other 122 countries at the same time, according to the Madrid Agreement, by creating and filing one international application for registration of a trademark.

                Significant advantages are the reliability of British jurisdiction, as well as the ability to avoid double taxation and apply a lower rate when paying royalties on trademarks, in accordance with agreements signed between Ukraine and the UK.

                SION Patent Law Firm provides its clients with services much faster and cheaper than other Ukrainian law firms, because we have our office in the UK and opportunity to directly communicate with representatives of the UK Patent Office.

                 

               

 

Изменение процедуры регистрации ТМ: на что следует обратить внимание

Практически у каждого человека на этой планете есть документ, который идентифицирует его среди других. Например, паспорт, в котором прописаны фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес регистрации и другие данные.

У товаров и услуг, кстати, тоже есть такой документ, только называется он свидетельство. Но если человек может выбрать абсолютно любое имя – у кого-то от рождения Иванова Мария Алексеевна, кто-то меняет имя, данное родителями, на Айфон Семь, – то с названиями, которые отличают товары и услуги разных производителей, не все так просто.

В продолжении анализа Законопроекта №2258 от 11.10.2019 г. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом» сегодня поговорим об изменениях процедуры регистрации торговых марок.

Относительно торговых марок уточняются основания для отказа в регистрации. Согласно Законопроекту не могут получить правовую охрану знаки, которые являются тождественными или схожими настолько, что их можно перепутать с торговыми марками, которые используются другими лицами в иностранных государствах, если заявка подана заявителем в Украине недобросовестно, в частности, подана от своего имени агентом или представителем этого лица без его разрешения.

В действующем Законе Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» не могут получить правовую охрану знаки, которые являются ложными, или такими, которые могут ввести в заблуждение относительно товара, услуги или лица, производящего товар или предоставляющего услугу.

В Методических рекомендациях по отдельным вопросам проведения экспертизы заявки на знак для товаров и услуг описано, что к подобным знакам относятся: использование слова «natural» для синтетических материалов, «MADE IN U.S.A.» для товаров, которые произведены, например, в Китае, или этикетка со словом «мыло» для продукта гель для душа. Новое положение уточняет ст. 6 Закона и в некоторой степени защищает права зарубежных брендов в Украине.

С одной стороны, торговая марка имеет территориальное ограничение. Но как поступают недобросовестные предприниматели сейчас? Не придумывают новое оригинальное название, а дома в тапочках за компьютером ищут интересные иностранные знаки и подают на регистрацию. Например, если оригинальная торговая марка зарегистрирована в Италии на услуги салонов красоты и ее правообладатель не планирует географически расширять свой бизнес, то скорее всего оспаривать регистрацию в Украине никто не будет.

Но что делать производителю, который шьет одежду в Германии и в ближайшем будущем хочет поставлять свою продукцию к нам, а его знак уже зарегистрирован на другое лицо? Кстати, в последнее время эксперты отказывают в подобных регистрациях, ссылаясь на официальные сайты зарубежных торговых марок, просто эта практика будет предусмотрена дополнительной нормой в Законе.

В свою очередь владелец зарубежной торговой марки может потребовать признать свидетельство Украины на свой знак, заявителем на который является другое лицо, недействительным или передать ему права, если конкурент не обоснует свои действия соответствующими доказательствами.

Внедряется норма Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в национальное законодательство, в соответствии с которой можно прекратить действие свидетельства на торговую марку только в том случае, если она непрерывно не используется на протяжении пяти лет от даты регистрации.

Законопроект конкретизирует процедуру подачи возражения против поданной на регистрацию торговой марки на несоответствие критериям правовой охраны. Если в действующем Законе любое лицо могло подать возражение не позже, чем за пять дней до принятия решения по заявке, то по новым правилам – только на протяжении трех месяцев с момента получения материалов на регистрацию органом, их проверки и публикации в Бюллетене ведомостей. Сейчас подача такого возражения на этапе квалификационной экспертизы может увеличить срок принятия решения по заявке на несколько месяцев.

Срок подачи заявки на повторную регистрацию торговой марки сокращается с трех до двух лет. Введено исключение, что владелец свидетельства, действие которого прекращено, может дать свое разрешение на повторную регистрацию другому лицу. Эта норма, во-первых, мотивирует заявителя не откладывать регистрацию до последнего, а оперативно подать документы на возобновление правовой охраны знака.  А во-вторых, дает возможность другим лицам договорится с правообладателем, не ждать три года, зарегистрировать знак и использовать его в своей деятельности.

Эффективность измененной нормы можно рассмотреть на практическом примере. На сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в разделе «Апелляционная палата» можно найти практику возражений против решений об отказе в регистрации знаков для товаров и услуг на основании ст. 22 Закона о праве повторной регистрации.

Например, кейс 2016 года по торговой марке «Агробізнес сьогодні» (решение Апелляционной палаты от 02.02.2016 г.). 18 августа 2015 года Государственная служба интеллектуальной собственности Украины отказала в регистрации знака, противопоставив другой – «Агробізнес сьогодні» за свидетельством №60048, срок действия которого истек.

 В свою очередь апеллянт отметил, что во время подачи заявки на регистрацию торговой марки предоставлял письмо от правообладателей свидетельства №60048, в котором они не возражали против предоставления правовой охраны похожему знаку.

Данное заявление не было принято во внимание экспертом в процессе вынесения решения по регистрации знака, и заявитель вынужден был доказывать в Апелляционной палате, что повторно нельзя зарегистрировать только тождественные знаки.

Согласно Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, обозначения считаются тождественными с другими, если они совпадают по всем элементам. Также есть понятие похожих знаков: знаки считаются похожими настолько, что их можно спутать с другими, если они ассоциируются в целом, несмотря на разницу отдельных элементов, и вводят в заблуждение рядового потребителя.

Апелляционная палата, рассмотрев все материалы дела, приняла решение в пользу апеллянта, обосновав свою позицию тем, что торговые марки являются похожими, а не тождественными. Знаки имеют одинаковый словесный элемент «Агробізнес сьогодні», но различаются отдельными признаками (стиль написания, шрифт, графические элементы).

Исходя из дела, можно сделать вывод, что если бы новая норма действовала, то заявителю не надо было бы доказывать свою правоту в Апелляционной палате, а срок регистрации знака уменьшился бы на 7-8 месяцев. В свою очередь, я бы предложила уточнить текст ст. 22 о праве повторной регистрации в Законопроекте №2258 и изложить его следующим образом: «Ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію тотожної торговельної марки протягом двох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 і 2 статті 18 цього Закону, крім випадків, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть свою згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки.»

Законопроектом предусматривается подача заявок на регистрацию интеллектуальной собственности в электронной форме и осуществления электронного делопроизводства с использованием квалифицированной электронной подписи, что сократит сроки поступления материалов на регистрацию и избавит от бумажной рутины.

В отличии от положений, которые изменяют Закон Украины «Об охране прав на промышленные образцы», по торговым маркам расширяется перечень отказов в правовой охране, более детально прописывается международная регистрация знака на территории Украины, изменяется норма повторной регистрации знака и предусматривается электронная подача заявки.

Но основные нововведения скорее защищают интересы правообладателей знаков, которые используются в иностранных государствах. Со своей стороны, порекомендую предпринимателям более осторожно подходить к выбору имени для своей деятельности и провести анализ стратегии получения защиты торговой марки с патентным повереным. Ведь свидетельство на знак для товаров и услуг – не паспорт, его не так легко получить и можно оспорить в суде.

 

Виктория Борисенко

Юрист компании «SION»

 

 

Регистрация ТМ в ОАЭ: особенности подачи заявки

Зарегистрировать торговую марку в Объединённых Арабских Эмиратах можно через Национальное патентное ведомство при Министерстве экономики ОАЭ путем подачи электронной заявки. Одним из немаловажных плюсов регистрации торговой марки именно в ОАЭ является довольно быстрая процедура регистрации. Максимальный срок регистрации торговой марки, с учетом проведения экспертизы, не будет превышать 3-х месяцев.

После подачи электронной заявки, в течение 30 дней может быть предъявлена претензия, на которую Вы можете предоставить свои возражения также в течение месяца. Обязательно следует иметь ввиду, что Национальное патентное ведомство ОАЭ может отказать в регистрации торговой марки в случае, если при проведении экспертизы выявит тожественную торговую марку. Чтобы избежать подобных проблем, заявителю необходимо провести предварительный поиск в базе уже существующих брендов.

Важно знать, что для подачи заявления на регистрацию заявителю необходимо подготовить определенный пакет документов с обязательным переводом на арабский язык, если они на английском языке, или же переводом на арабский и английский языки, если документы на другом языке. Также потребуется заполненное заявление на регистрацию с описанием знака и информации о заявителе.

Чтобы зарегистрировать товарный знак в ОАЭ физическим лицам, необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, изображение ТМ в электронном и распечатанном виде, заверенный перевод текста на арабский язык, копию паспорта и документ, подтверждающий право на коммерческую деятельность в стране.  

Если же торговая марка оформляется на предприятие, то предоставляются данные о его регистрации или же заверенные копии учредительной документации. Стоит отметить, что стоимость регистрации также будет зависеть от того, на кого она проводится: регистрация торговой маки на предприятие будет стоить в 2 раза дороже, нежели регистрация на физическое лицо.

Особенностью процедуры также является тот факт, что Национальное патентное ведомство ОАЭ принимает заявки исключительно, если Вы являетесь гражданином данного государства или же Ваша компания зарегистрирована в ОАЭ, либо же у Вас имеется доверенность на представительство Ваших интересов, легализированная согласно законодательству ОАЭ. Указанная доверенность должна быть в пакете документов на подачу заявки.

В целом, регистрация торговой марки в ОАЭ, с учетом официального сбора (при регистрации ТМ в одном классе) и профессиональных услуг юристов компании «SION» составит около 3500 $.

Наталья Рязанова

Управляющий партнер «SION Company»

Патентный троллинг: анализируем инициативу украинских законодателей

В преддверии Хэллоуина хотелось бы рассказать об ужасных созданиях, которые терроризируют современный бизнес. Среди общества существую тролли, препятствующие предпринимателям нормально работать. Это не сказочные создания с бородавками, которые могут присниться в кошмарном сне, а их разновидность в реальном мире – патентные тролли.

Патентный тролль – это субъект хозяйственной деятельности, который не производит продукт, а получает патент на уже широкоизвеcтное изделие с целью подачи иска против других лиц, которые используют этот объект в своей деятельности.

С целью гармонизации украинского и европейского законодательства и создания схемы борьбы против лиц, которые злоупотребляют правами интеллектуальной собственности был создан законопроект №2258 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом”.

Одним из главных нововведений законопроекта будет механизм признания прав на промышленный образец недействительными в Апелляционной палате. Если согласно ст. 25 действующего Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» подобный спор может быть разрешен только в судебном порядке, то по новому законопроекту любое лицо может подать в Апелляционную палату обоснованное заявление о признании прав на промышленный образец недействительным по причине его несоответствия условиям правовой охраны. Все мы прекрасно понимаем, что подобное разбирательство в суде может затянуться на несколько лет, а вот Апелляционная палата выносит решение в течении трех месяцев.

Максимальный срок действия исключительных имущественных прав на промышленный образец будет увеличен с 15 лет до 25, а охраняемым документом будет свидетельство, а не патент. Также объем правовой охраны будет распространяться на любой другой внешний вид изделия, который не производит на информированного пользователя отличительного общего впечатления.

Вводится понятие правовой охраны незарегистрированного промышленного образца. Его срок составляет три года от даты его доведения до общего сведения на территории Украины, т.е. если он был опубликован, экспонирован на выставке, использован в торговле или обнародован другим способом. Новое положение в законопроекте поможет защитить изделия, которые стали известны широкому кругу лиц, но еще не были поданы на регистрацию. И как раз минимальный срок охраны будет стимулировать владельца получить свидетельство. Собственник незарегистрированного промышленного образца также имеет право запрещать его копирование за исключением тех случаев, когда объект был создан другим автором самостоятельно и можно считать, что он не был ознакомлен с доведенным до общего сведения незарегистрированным промышленным образцом.

Законопроект расширяет критерии охраноспособности. В частности, кроме новизны, появляется новый – “индивидуальный характер” – если общее впечатление, которое промышленный образец производит на информированного пользователя, отличается от общего впечатления, которое производит на такого пользователя любой другой.

Уточняются условия предоставления правовой охраны. Например, ее не может получить результат интеллектуальной деятельности в области художественного конструирования, который является частью изделия и будет невидимым во время его обычного использования, потому что промышленный образец – это художественное решение внешнего вида. Или не могут получить правовую охрану признаки изделия, которые обусловлены только его техническими функциями.

Можно будет подать множественную заявку – она касается нескольких промышленных образцов (до ста), которые принадлежат к одному и тому же классу Международной классификации промышленных образцов. Для такого вида заявки может быть принято решение о государственной регистрации отдельных промышленных образцов и отказ в оставшейся части. Также заявитель в ответ на предложение Учреждения или по собственной инициативе может разделить множественную заявку на две и более.

В законопроекте прописано, что при проведении экспертизы устанавливается не только проверка заявки на соответствие формальным признакам, но и условиям предоставлени правовой охраны (заявленный объект не перечит общепринятым нормам морали, публичному порядку, должен иметь устойчивую форму,  быть видим во время использования как составляющая часть одного изделия и т.п.). В то же время в ст. 16  «Регистрация» гласит, что государственная регистрация промышленного образца осуществляется под ответственность владельца за соответствие объекта критериям охраноспособности (новизну и индивидуальный характер). Это сводит на нет все вышезаявленные положения по борьбе с патентным троллингом, потому что, во-первых, лицо, права на свидетельство которого оспариваются или были признаны недействительными, может пойти и заново зарегистрировать тот же промышленный образец, а во-вторых, будут и дальше получать правовую охрану лампочки, вешалки, шариковые ручки и винтики, которые не имеют оригинального дизайнерского решения.

Пождытожив все вышеперечисленное, можно сказать, что кардинальных и существенных изменений законодательство претерпевать не будет. Регистрация промышленных образцов, как была так и будет производиться под ответственность заявителя.  Как подобные изменения могут победить патентных троллей? Остается вспомнить, что спасение утопающего дело рук самого утопающего. Необходимо купить спасательный круг до морского круиза! А всем лицам, которые используют в своей деятельности объекты интеллектуальной собственности – вовремя подать их на регистрацию и не дожидаться кошмара наяву с патентными троллями.

Виктория Борисенко

Юрист патентно-юридической компании «SION»

 

Управление интеллектуальным портфелем бизнеса

 

Украинское законодательство определяет интеллектуальную собственность как исключительные права физического или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования).

И как показывает практика, каждый собственник бизнеса, в тот или иной момент, сталкивается с проблемой незаконного использования своего интеллектуального капитала, то бишь с воровством секретов производства, торговой марки, технологий и программного обеспечения.

Для того, чтобы уберечь свой бизнес от подобных действий со стороны недобросовестных конкурентов, необходимо очень грамотно сформировать интеллектуальный портфель предприятия. Опытные юристы патентно-юридической компании «SION» смогут помочь в данном вопросе, предварительно проведя комплексный анализ вашего бизнеса и   выявив объекты интеллектуальной собственности, которые нуждаются в защите.

После анализа, юристы компании осуществляют регистрацию стратегически важных для бизнеса клиента объектов интеллектуальной собственности (в странах, где ведет бизнес клиент) и формируют на их основе мощный и надежный интеллектуальный портфель.

Для эффективного управления разрабатывается определенная стратегия, при формировании которой учитываются особенности бизнес-процессов и мнение руководителей соответствующих подразделений компании. Стратегия управления интеллектуальной собственностью может изменяться параллельно с изменениями потребностей предприятия.

Работа по отслеживанию нарушений прав интеллектуальной собственности зависит от специфики бизнеса клиента, и строится на основании комплексной стратегии защиты, которую специалисты компании разрабатывают сразу после комплексного анализа бизнеса.

Полученные после регистрации охранные документы, среди которых патенты и свидетельства, дадут собственнику основание для выявления нарушений, предъявления претензий и наложение запрета на незаконное использование интеллектуальной собственности предприятия с применением различных правовых механизмов.

Специалисты юридической компании «SION» понимают, что сфера интеллектуальной собственности охватывает не только юридические знания, которые дают возможность эффективно защищать права правообладателя, а еще знания в конкретных сферах науки и техники, экономике, что позволяет комплексно создать охрану конкретного продукта.

Поэтому в компании работают патентные поверенные, специализирующиеся на фармацевтической, химической, медицинской отраслях, технике, инжиниринге; а также экономисты, которые рассчитывают экономическую эффективность внедрения в бизнес инновационных технологий и их будущую прибыль, и, конечно же, адвокаты, юристы, которые защищают права правообладателя в суде и представляют его интересы в правоохранительных органах.

Таким образом, патентно-юридическая компания «SION» является специализированной компанией, ориентированной исключительно на комплексную защиту интеллектуальной собственности конкретного бизнеса по всему миру.

 

© SION company LLC 2020
Follow Us

Укажите Ваши контактные данные для связи со специалистом