Послуги з оцінки інтелектуальної власності та прав на неї

Послуги

Послуги з оцінки інтелектуальної власності та прав на неї

Завдяки оцінці прав інтелектуальної власності можливо визначити вартість кінцевого продукту інтелектуальної праці в твердій грошовій валюті. До групи об’єктів інтелектуальної власності потрапляють патенти на винахід / корисні моделі, патенти на промислові зразки, ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності, авторство, торгові марки, фірмові найменування, ноу-хау, гудвіл (ділова репутація) і ін.

Патентно-юридична компанія SION надає послуги повноцінної оцінки інтелектуальної власності. Вона проводитися з метою:

  • постановки на баланс підприємства і виділення частки статутного капіталу учасника підприємства.
  • визначення ринкової вартості інтелектуального продукту і обчислення роялті.
  • визначення майбутнього прибутку від роботи (використання) інтелектуального продукту.
  •  обчислення шкоди, завданої в результаті незаконного використання інтелектуального продукту (порушення прав).

Особливості послуги експертної оцінки об’єктів інтелектуальної власності

Експертна оцінка прав інтелектуальної власності дозволяє виконувати дії, які захищені законодавством і дозволять отримувати прибуток без ризику збитків. Залежно від групи об’єктів, експертиза інтелектуальної оцінки виконується з особливостями:

Оцінка торгової марки. Найбільш затребуваний для оцінки інтелектуальний продукт – торгова марка. Ця послуга має на увазі застосування відповідного методу оцінки до конкретної торгової марки, після того як узгодимо мету проведення оцінки з її власником. Найчастіше, це визначення ринкової вартості конкретної торгової марки.

Оцінка комп’ютерних програм. Окремим рядком в послузі оцінки інтелектуальних продуктів хочемо виділити оцінку комп’ютерних програм і додатків. У наш час це питання стає все більш і більш актуальним, і у сертифікованих оцінювачів компанії SION вже є достатньо досвіду для того, щоб провести повноцінну оцінку комп’ютерних розробок для подальших їх реалізацій. Особливо це стосується обчислень частки майнових прав авторів.

Оцінка винаходів. Перш ніж отримувати патент на винахід, необхідно грамотно оцінити – в першу чергу, його новизну і цінність, а потім – і ринкову вартість. Основним показником цінності винаходу є економічна ефективність від його впровадження.

© SION company LLC 2021
The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms
Соціальні медіа

Укажите Ваши контактные данные для связи со специалистом